Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
Deze website is ontwikkeld door picadia.to the point. en wordt onderhouden door de Jeanne Oosting Stichting. Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn de hieronder genoemde voorwaarden van toepassing. Gebruik van de website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker in. De Jeanne Oosting Stichting behoudt zich het recht voor om zonder bericht de inhoud van de site alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten:
© 2019 Jeanne Oosting Stichting
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan de Jeanne Oosting Stichting, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van de website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Jeanne Oosting Stichting.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De Jeanne Oosting Stichting sluit iedere aansprakelijkheid voor de op de website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

Links naar derden
Links naar derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de Jeanne Oosting Stichting.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.