Jeanne Oosting Prijzen // 01

De Jeanne Oosting Prijzen

De Jeanne Oosting Prijzen werden in 1970 in het leven geroepen door beeldend kunstenaar Jeanne Bieruma Oosting (1898 – 1994) vanuit haar betrokkenheid bij de beeldende kunstwereld. Met haar overlijden in 1994 is bij testamentaire beschikking de Jeanne Oosting Stichting opgericht die de prijstoekenning voortzet.

De Jeanne Oosting Prijzen worden jaarlijks toegekend als waardering voor individuele artistieke kwaliteit binnen de figuratieve kunst. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 7.500,- en een bronzen penning van de hand van vormgever Jennifer Hoes. Uniek aan de prijs is dat de jury volledig uit collega-kunstenaars bestaat. De geschiedenis van de prijs heeft inmiddels aangetoond dat er volop beweging zit in de figuratieve kunst, die een continue plek heeft in het beeldende kunstenlandschap.

De procedure

De kandidaten voor de prijs worden door een jury voorgedragen aan het bestuur. Deze jury bestaat uit drie beeldend kunstenaars, die door het bestuur benoemd worden na voordracht van bestuur of jury; de juryleden hebben maximaal drie jaar zitting.

Indien door de jury geen overeenstemming wordt bereikt, maakt het bestuur een keuze uit de voorgestelde kandidaten. Indien bestuur of jury van oordeel is dat in een van bedoelde disciplines niet voldaan wordt aan de gestelde artistieke eisen of maatstaven, hebben zij de bevoegdheid gemelde prijs/prijzen niet toe te kennen.

Bestuur noch jury kunnen ongevraagde nominaties of voordrachten voor de prijs accepteren.

De prijzen

De twee prijzen worden jaarlijks uitgereikt en hebben meer het karakter van een oeuvreprijs dan van een aanmoedigingsprijs voor jonge kunstenaars. Beide prijzen bestaan uit een geldbedrag € 7.500,- en een bronzen penning ontworpen door vormgever Jennifer Hoes.

De expositie

Sinds 1996 wordt in wisselende musea in het land, het werk van de bekroonde kunstenaars geëxposeerd. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de opening van de tentoonstelling.

Het bestuur van de Jeanne Oosting Stichting bestaat uit:

Michiel Hogenboom, voorzitter
Eric-Jan Vink, penningmeester
Patricia van der Lugt, secretaris
Ronald Ruseler
Renee Schuiten-Kniepstra
Catharina Burgman

Jury 2024

Koen Vermeule, voorzitter
Jan van de Pavert
Esther Tielemans

 

Tentoonstellingen

Alle tentoonstellingen: link

Juryleden

Alle juryleden: link