Jeanne Oosting Prijzen // 01

De Jeanne Oosting Prijzen

De Jeanne Oosting Prijzen werden in 1970 in het leven geroepen door beeldend kunstenaar Jeanne Bieruma Oosting (1898 – 1994) vanuit haar betrokkenheid bij de beeldende kunstwereld. Met haar overlijden in 1994 is bij testamentaire beschikking de Jeanne Oosting Stichting opgericht die de prijstoekenning voortzet.

De Jeanne Oosting Prijzen worden jaarlijks toegekend als waardering voor individuele artistieke kwaliteit binnen de figuratieve kunst. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 7.500,- en een bronzen legpenning van de hand van beeldhouwer Leo van den Bos. Uniek aan de prijs is dat de jury enkel uit collega-kunstenaars bestaat. De geschiedenis van de prijs heeft inmiddels aangetoond dat er volop beweging zit in de figuratieve kunst, die een continue plek heeft in het beeldende kunstenlandschap.

Onder de prijswinnaars van de laatste 20 jaar bevinden zich onder meer Sylvie Zijlmans, Hans de Wit, Fons Haagmans, Philip Akkerman, Ronald Ophuis, Ronald Zuurmond, Gé-Karel van der Sterren, Paul Nassenstein, Emo Verkerk, Ina van Zyl, Ad Gerritsen, David Haines, Sara van der Heide, Jan Beutener, Derk Thijs, Jan van de Pavert, Corinne Bonsma, Jo Baer, Kinke Kooi, Charlotte Schleiffert, Arjan van Helmond en vorig jaar Bettie van Haaster en Henk Visch voor zijn aquarelwerk op papier.

De procedure

De kandidaten voor de prijs worden door een jury voorgedragen aan het bestuur. Deze jury bestaat uit drie beeldend kunstenaars, die door het bestuur benoemd worden na voordracht van bestuur of jury; de juryleden hebben maximaal drie jaar zitting.

Indien door de jury geen overeenstemming wordt bereikt, maakt het bestuur een keuze uit de voorgestelde kandidaten. Indien bestuur of jury van oordeel is dat in een van bedoelde disciplines niet voldaan wordt aan de gestelde artistieke eisen of maatstaven, hebben zij de bevoegdheid gemelde prijs/prijzen niet toe te kennen.

Bestuur noch jury kunnen ongevraagde nominaties of voordrachten voor de prijs accepteren.

De prijzen

De twee prijzen worden jaarlijks uitgereikt en hebben meer het karakter van een oeuvreprijs dan van een aanmoedigingsprijs voor jonge kunstenaars. Beide prijzen bestaan uit een geldbedrag € 7.500,- en een bronzen legpenning ontworpen door beeldhouwer Leo van den Bos.

De expositie

Sinds 1996 wordt in wisselende musea in het land, het werk van de bekroonde kunstenaars geëxposeerd. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de opening van de tentoonstelling.

Het bestuur van de Jeanne Oosting Stichting 2019 bestaat uit:

Michiel Hogenboom, voorzitter
Daan Meijer, penningmeester
Patricia van der Lugt, secretaris
Ronald Ruseler

Jury 2019

Tim Ayres, voorzitter
Maaike Schoorel
Lieven Hendriks

Tentoonstellingen

Alle tentoonstellingen: link

Juryleden

Alle juryleden: link