Clara de Jong

Clara de Jong (1928-2005)

Laureaat Schilderkunst – Woonde en werkte in Amsterdam

Clara (Visser-)de Jong was een geëngageerd kunstenaar. Zowel in haar werk als in het dagelijks leven kwam zij op voor de positie van de vrouw en onderdrukten in de wereld. Deze houding werkte ook door in haar schilderijen en aquarellen die zij een maatschappelijke betekenis meegaf, zoals de portretten van kinderen en sociaal zwakkeren die zij in Vlaanderen schilderde. ‘Het is de gelijktijdigheid die me verbaast en verontrust; terwijl mijn kind aan het spelen was in de tuin werden dorpen in Vietnam met napalm bestookt.’

www.galeries.nl

Theo Heynes

Theo Heynes (1920-1990)

Laureaat Aquarelleerkunst  – Woonde en werkte in Amsterdam

Theo (Theodoor) Heynes maakte vooral naam als een voortreffelijk aquarellist. Daarnaast schilderde en etste hij. Zijn oeuvre bestaat uit klassieke onderwerpen zoals landschappen, haven- en dorpsgezichten, schepen, stillevens en vrouwenfiguren. Heynes studeerde aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam en maakte studiereizen naar Frankrijk en Zweden. In 2009 bracht Museum Henriette Polak, dat ook werk van hem bezit, een representatief overzicht van zijn lange kunstenaarsloopbaan.
Werkte sterk intuïtief