Amitai Ben David

Amitai Ben David

Laureaat schilderkunst.

Het kunstenaarschap van Amitai Ben David wordt in hoge mate bepaald door zijn half Nederlandse, half Jemenitische afkomst. Het bepaalt zijn blik op de Nederlandse samenleving. Een cruciaal moment in het oeuvre van Amitai Ben David (Israël, 1966) vormde zijn terugkeer uit Japan. Toen hij na een verblijf daar van zeven jaar, in 2005 terugkwam, zag hij een Nederland dat zijn Nederland niet meer was, maar een land dat werd gedomineerd door een diepe kloof tussen allochtonen en autochtonen. Ben David reageerde hierop in verschillende series figuratieve werken met een afwijkend kleurgebruik.

www.amitaibendavid.com

Sylvie Zijlmans

Sylvie Zijlmans

Laureaat Aquarelleerkunst  – Woont en werkt in Amsterdam

Een belangrijk bestanddeel van de monumentale sculpturale installaties van Sylvie Zijlmans is de fotografie. Bovendien maakt ze in deze mythisch ogende fotografische beelden waarin afbraak, ontmanteling, ingetogen geweld en dreiging altijd in meer of mindere mate aanwezig zijn, gebruik van dramatische (licht)effecten (water, rook en vuur) en elektrische onderdelen zoals lampen, snoeren en TL-buizen. Aquarelleren is voor haar een techniek waarin ze de potentie van al haar associaties op een snelle manier kan onderzoeken.

www.sylviezijlmans.nl