Ria Rettich

Ria Rettich (1939-2006)

Laureaat Schilderkunst  – Woonde en werkte in Amsterdam

In de met vaart geschilderde werken van Ria Rettich wordt in een geabstraheerde maar picturale, soms tekenachtige stijl meerdere narratieve scènes over elkaar geschoven tot een toneel waarin de menselijke emotie in al zijn ongerijmdheid vorm krijgt. Van de figuren die haar werken bevolken zijn soms alleen de contouren zichtbaar. Haar thema is samen te vatten in: ‘het levensgevoel van mensen die hun creatieve krachten proberen te realiseren in een spiegelbeeld van macht, oorlog en destructie’.

www.vonfilmenstein.com

Gabriëlle van de Laak

Gabriëlle van de Laak (1958)

Laureaat Aquarelleerkunst – Woont en werkt in Heerewaarden

Het oeuvre van Gabriëlle van de Laak bestaat uit schilderijen en werken op papier. In de laatste categorie speelt zij met beeldmiddelen als vorm en tegenvorm, transparant en vaag of effen en mat. Uitgangspunt van de geabstraheerde, florale vormen is de natuur van de uiterwaarden (het gebied waar zij woont) of aspecten hiervan. Maar Van de Laak heeft tevens oog voor het geometrische en nauwelijks nog herleidbare vormen. Haar kleurgebruik volgt die twee sporen en levert een spanning op die zij goed in balans houdt.

www.gabriellevandelaak.com