1976

Zuidfrankrijk
aquarel
±1980
51 x 56,5 cm

Jet Schregardus (1935-2005)

Laureaat aquarelleerkunst  – Woonde en werkte in Alkmaar

Van Jet (Hindrijettha Margaretha) Schregardus zijn een vijftal vroege tekeningen bekend met Amsterdamse stadsgezichten (Kattenburg, Wittenburg). Verder maakte zij etsen, aquarellen, pastels en werkte zij in olieverf. Naast stadsgezichten zijn in haar oeuvre klassieke onderwerpen te vinden als stillevens, landschappen, kinderen en andere figuren. Schregardus werkte in een expressionistisch getinte stijl en was ondermeer lid van de Hollandse Aquarellistenkring en de Nederlandse Kring van Tekenaars.